NEA-KK-15. pályázat

Sikeres pályázat és elszámolása

A Rozsdamarók Veteránjármű Egyesület 2015.03.31-én az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) belül a Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. elnevezéssel kiírt pályázatára a támogatási kérelmet sikeresen elküldte.

A Támogató a NEA-KK-15-2068. pályázati azonosító számú Jármű-és technikatörténeti értékek megmentése, nemzetközi tapasztalatcsere, rendezvényszervezés címmel benyújtott pályázatot a kiírás 14. pontja alapján érvényesnek nyilvánította.

A pályázat elbírálását követően az igényelt 2.220.690 Ft-tal szemben 1.110.345 Ft. pályázati összeget + 123.372 Ft. önrészt fogadtak el. A megítélt támogatási összeget 2015. szeptember hónapban folyósították az Egyesület bankszámlaszámára.

Fentiek szerint a teljes elszámolandó összeg a pályázatkezelő felé 1.233.717 Ft. A pályázatra 2015. április 01. és 2016. március 31. között kiállított számlák benyújtására van lehetőség. Az elszámolás a 2016. május 07-ig rendelkezésre álló  határidőig megtörtént.

2015. évig bezárólag a felmerült számlák, költségek egyszerű elszámolása lényegesen megkönnyítette az éves beszámoló mérleg elkészítését, melyet korábbi segítő könyvelőnk szívességi alapon elvégzett. Egészségi állapota és a 2015-ös év – valamint a pályázat – költségeinek bonyolultabb elszámolása indokolttá tette, hogy erre szakosodott könyvelőirodát és pályázatkezelőt bízzunk meg a könyvelési feladatokkal, és kettős könyvvitelre térjünk át.

P. Nagyné Márkus Ibolya megbízott könyvelő rendelkezésünkre bocsátotta a naplófőkönyvi kivonatot és “A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete” c. dokumentumot, amelyet az ügyfélkapun keresztül a NAV felé be is nyújtott.

A hivatkozott dokumentumokat jelen oldal mellékleteként feltöltöttük.

Tisztelettel: Mohos Csaba Elnök, Krejczinger István Alelnök